سوالات متداول پرسش و پاسخ تالار گفتگو اخبار نقشه سایت نمای اصلی
 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
رویکرد کتاب های نونگاشت عربی از نظر شما بایدچه باشد؟
متن محور و بر پایه مهارتهاي چهارگانه شنيدن خواندن نوشتن و سخن گفتن باشد.
قاعده محور باشد.
آموزش زبان عربي با بهره گيري بيشتر از قرآن ومتون ديني باشد.
بیشتر آموزش مکالمه عربي باشد.
بیشتر آموزش فن ترجمه باشد.گروه عربی
دوشنبه 24 مهر 1396  ساعت: 11:04پايه 11

كتاب گوياي عربي،زبان قرآن(2)-پايه يازدهم-رشته علوم تجربي و رياضي فيزيك

كتاب گوياي عربي،زبان قرآن(2)-پايه يازدهم-رشته ادبيات و علوم انساني

راهنماي تدريس عربي زبان قرآن 1 پایه دهم
علوم تجربی، ریاضی فیزیک، ادبيات و علوم انساني، فنی حرفه ای و كارودانش

      كتاب هاي  درسي عربي
دوره دوم آموزش متوسطه نظری پایه دهم

کتاب معلم عربی
سال سوم متوسطه (نهم)(03/05/94)

کتاب درسی عربی
سال سوم متوسطه (نهم)(03/05/94)

کتاب گویای عربی
سال سوم متوسطه (نهم)(21/07/94)

کتاب معلم عربی
سال دوم متوسطه (هشتم)

کتاب درسی عربی
سال دوم متوسطه (هشتم)

کتاب گویای عربی
سال دوم متوسطه (هشتم)

کتاب معلم عربی
اول متوسطه (هفتم) 

کتاب درسی عربی
اول متوسطه (هفتم) 

کتاب گویای عربی
اول متوسطه (هفتم) بارم بندي عربي  3 سال سوم رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك- كد 254/1 - دوره دوم متوسطه - سال تحصيلي 96-95

بارم بندي عربي  3 سال سوم رشته ادبيات و علوم انساني- كد 254/2- دوره دوم متوسطه - سال تحصيلي 96-95

بارم بندي تقريبي عربي رشته ادبيات و علوم انساني پيش دانشگاهي كد 316/1- دوره دوم متوسطه - سال تحصيلي 96-95

بارم بندي عربي هفتم - دوره اول متوسطه - سال تحصيلي 96-95

بارم بندي عربي هشتم - دوره اول متوسطه - سال تحصيلي 96-95

بارم بندي عربي نهم - دوره اول متوسطه - سال تحصيلي 96-95

بارم بندي عربي دهم- دوره دوم متوسطه - سال تحصيلي 96-95

دفعات بازديد: 173069
تعداد بازديدكنندگان: 119366