سوالات متداول پرسش و پاسخ تالار گفتگو اخبار نقشه سایت نمای اصلی
 
رویکرد کتاب های جدید التألیف عربی از نظر شما چه باید باشد؟
مهارتهاي شنيدن خواندن نوشتن و سخن گفتن باشد.
قاعده محور باشد.
آموزش زبان عربي با بهره گيري بيشتر از متون ديني باشد.
آموزش مکالمه عربي باشد.
آموزش فنون ترجمه باشد.گروه عربی
شنبه 28 فروردين 1395  ساعت: 08:38

پیش نویس کتاب عربی دهم  (28/01/95)

کتاب معلم عربی
سال سوم متوسطه (نهم)(03/05/94)

کتاب درسی عربی
سال سوم متوسطه (نهم)(03/05/94)

کتاب گویای عربی
سال سوم متوسطه (نهم)(21/07/94)

کتاب معلم عربی
سال دوم متوسطه (هشتم)

کتاب درسی عربی
سال دوم متوسطه (هشتم)

کتاب گویای عربی
سال دوم متوسطه (هشتم)

کتاب معلم عربی
اول متوسطه (هفتم) 

کتاب درسی عربی
اول متوسطه (هفتم) 

کتاب گویای عربی
اول متوسطه (هفتم) 

دفعات بازديد: 127994
تعداد بازديدكنندگان: 87168