سوالات متداول پرسش و پاسخ تالار گفتگو اخبار نقشه سایت نمای اصلی
 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
رویکرد کتاب های نونگاشت عربی از نظر شما بایدچه باشد؟
متن محور و بر پایه مهارتهاي چهارگانه شنيدن خواندن نوشتن و سخن گفتن باشد.
قاعده محور باشد.
آموزش زبان عربي با بهره گيري بيشتر از قرآن ومتون ديني باشد.
بیشتر آموزش مکالمه عربي باشد.
بیشتر آموزش فن ترجمه باشد.گروههاي آموزشي عربي
دوشنبه 11 ارديبهشت 1391  ساعت: 10:14

گروههاي آموزشي عربي

شماره تماس

سابقه گروه

سابقه آموزشی

سمت

محل أخذ مدرک

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام ونام خانوادگی

استان

ردیف

09144164273

09141150326

09149044189

5

3

1

14

21

14

سرگروه

عضو

عضو

آزاد تبریز

دانشگاه تهران 

تربیت م تهران

فوق لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

معصومه علیزاده

یعقوبعلی آقا علیپور

مهدی شفائی

 

آذربایجان شرقی

1

09143459978

09143897952

09144475716

6

-

-

25

25

25

سرگروه

عضو گروه

عضو گروه

قم

ارومیه

ارومیه

فو ق لیسانس

لیسانس

لیسانس

زبان وادبیات عرب

دینی و عربی 

زبان وادبیات فارسی

 جعفر نجفی

شهین زائر دوست

زینب نمدیان

آذربایجان غربی

2

09141532287

09143549025

6

11

22

19

سرگروه

عضو

تهران

تهران

فوق لیسانس

لیسانس

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

 عسگر مالک

عصمت سید آبادی

اردبیل

3

09131288087

09133160386

09132193004

4

11

4

21

25

19

سرگروه

عضو

عضو

تهران

اصفهان

قم

دکتری

فوق لیسانس

فوق لیسانس

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

 

محمد جعفر ورزی

شهلا اسماعیلیان

ناهید شایان

اصفهان

4

09188418536

09188424947

2

1

23

26

سرگروه

عضو گروه

کرمانشاه

 طباطبایی تهران

فوق لیسانس

فوق لیسانس

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

 

شهرام قاضی زاده

اسد احمدی

 

ایلام

5

09171740746

09177731884

 

1

2

15

16

سرگروه

عضو گروه

آزاد بوشهر

 

                آزاد آبادان

فوق لیسانس

لیسانس

 

ادبیات عرب

الهیات

غلامرضایرشی

ارزیتاضالین

بوشهر

6

091318377325

09132827535

09132829558

10

5

13

27

24

23

 

قم

قم

تهران

فوق لیسانس

فوق لیسانس

فوق لیسانس

 

 

ابراهیم علیدوستی

احمد اسکندری

فرحناز کوهی فایق

 

چهارمحال و بختیاری

7

09155623530

09151635773

 

4

2

26

22

مدیر گروه

عضو گروه

 

فوق لیسانس

فوق لیسانس

زبان وادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

سید رضا موسوی نژاد

مهدی فیضی

خراسان جنوبی

8

09153316682

09153005464

09155056106

 

 

مدیر گروه

عضو 

عضو

 

دکترا

لیسانس

فوق لیسانس

زبان وادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب 

محمد علی کاظمی تبار        مسعود ثاقب دوست

عالیه نخعی نژاد

خراسان رضوی

9

09155864825

09155842866

8

7

17

17

مدیر گروه

عضو

 

 

فردوسی مشهد

علامه طباطبائی

فوق لیسانس

لیسانس

 

 

زبان وادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

فرج الله روان روح

علیرضا صیاد

خراسان شمالی

10

09166125167

09163003595

09163121464

09163082457

09163212055

 

1

1

1

1

4

26

13

10

21

17

سرگروه

عضو

عضو

عضو

عضو

آبادان

آبادان

تهران

آبادان

آبادان

 

فوق لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

لیسانس

فوق لیسانس

 

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

بهاءالدین حزبئی

سهام ساکی

نعیم عموری

محمود میاهی عرب

منا سلامت

 

خوزستان

11

09122417562

09123417717

09127417841

 

14

13

2

27

24

21

مدیر گروه

عضو

عضو

 

علوم وتحقیقات

تهران مرکزی

 

فوق لیسانس

فوق لیسانس

فوق لیسانس

 

زبان وادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب

سید محمد تقی مؤمنی

فرح دقّاق

محمد رضا سلمانی

زنجان

12

09122310065

09122311856

20

1

22

21

سرگروه

عضو

اصفهان

گرمسار

فوق لیسانس

فوق لیسانس

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

حسن علی شربتدار

محمد مؤمنی

سمنان

13

09155406890

09153493448

09151402860

 

 

سرگروه

عضو

عضو

چمران اهواز

فردوسی مشهد

آزاد جیرفت

فوق لیسانس

فوق لیسانس

فوق لیسانس

 

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

 

1-غلامرضا شفیعی

2-رسول خمر

3-سهیلا جامعی

سیستان بلوچستان

 

14

09125014640

09124245971

09124685771

09127207078

09357923699

20

2

4

-

3

29

26

24

13

13

مدیر گروه

عضو گروه

عضو گروه

عضو گروه

عضو گروه

آزاد تهران

آزاد قم

آزاد تهران

آزاد تهران

آزاد تهران

فوق لیسانس

فوق لیسانس

فوق لیسانس

فوق لیسانس

فوق لیسانس

علوم قرآنی

ادبیات عرب

ادبیات عرب

ادبیات عرب

ادبیات عرب

رضوان عمرانی

هاجر صداقت مهر

فهیمه فهیمی نژاد

جواد حمیدی

فاطمه رحمتی

شهر تهران

15

09123774785

09122494986

09379969904

15

14

7

24

23

13

سر گروه

عضو

عضو

 

فوق لیسانس

فوق لیسانس

فوق لیسانس

 

زبان و ادبیات عرب

فقه و مبانی حقوق  

زبان و ادبیات عرب

 

سکینه فتاحی زاده

پروین باسخا  

جواد ولی پور

شهرستان های تهران

16

09173086529

09173368742

09173039736

09177018542

09178878629

6

4

6

1

1

15

15

17

29

6

سرگروه

عضو

عضو

عضو

عضو

 

طباطبایی

تربیت م تهران

آزاد شیراز

اصفهان

آزاد شیراز

فوق لیسانس

فوق لیسانس

لسیانس

لیسانس

لیسانس

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

آیت الله نگین تاج

 علی اصغر جوادی

معصومه  مشتری

سید صدر الدین حسینی

مریم بهرامی 

 

فارس

17

09125814574

09123237826

 

11

8

 

23

22

 

مدیر گروه

عضو گروه

طباطبائی

آزاد تهران

فوق لیسانس

فوق لیسانس

زبان وادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

عبدالله اخلاصی

فاطمه خامدا

قزوین

18

09123535279

09125527417

09192952025

8

2

5

30

9

12

سرگروه

عضو گروه

عضو گروه

 

 

 

فوق لیسانس

دکتری

لیسانس

فقه و حقوق اسلامی

زبان و ادبیات عرب

ریاضی محض

محمد جعفر ملک پور

معصومه آمیغی

سید محمد علی صمدانی

 

قم

19

09188726268

09188706211

09187896173

 

28

14

24

مدیر گروه

عضو

عضو

 

 لیسانس

فوق لیسانس

فوق لیسانس

 

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

 

معد مردوخی

پرستو اصغری

محسن شیخی

کردستان

20

09131987763

09131977424

09133405279

6

3

2

27

12

20

سرگروه

عضو

عضو

آزاد تهران

اهواز

جیرفت

 فوق لیسانس

فوق لیسانس

فوق لیسانس

 

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

 

 محمد رنجبر

اسماعیل رسایی

حبیبه افضلی

 

کرمان

21

09188302520

09188584844

4

3

18

21

سرگروه

عضو گروه

کرمانشاه

کرمانشاه

فوق لیسانس

فوق لیسانس

 

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

علی میرزایی

فاطمه رامشی

کرمانشاه

22

09172412348

09171438834

1

3

18

20

سرگروه

عضو گروه

نجف آباد

قم

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

ادبیات عرب

ادبیات عرب

سید امیر فضیلت جو

سید علی توفیقی پور

 

کهکیلویه و بویر احمد

23

09112744961

09112712334

09111789523

5

1

8

16

20

14

مدیر گروه

عضو گروه

عضو گروه

 

 سبزوار

سبزوار

فردوسی مشهد

فوق لیسانس

لیسانس

فوق لیسانس

 

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

 

یوسف پسر کلو

 محمد علی ناظم غنایی

رمضانعلی صادقی

 

گلستان

24

09113382090

09111443915

8

1

25

20

مدیرگروه

عضو

بابل

بابل

فوق لیسانس 

فوق لیسانس 

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

هوشنگ جعفر دوست

پرویز پور غلام

 

گیلان

25

09166671964

09368161964

10

5

27

23

سرگروه

عضو گروه

تهران

تهران

فوق لیسانس 

فوق لیسانس 

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

حمید بهاوند

مجید چگنی

 

لرستان

26

09112182214

09112563980

2

-

19

21

مدیر گروه     عضو

سبزوار

بابل

فوق لیسانس 

 فوق لیسانس

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

 

باقر جبرئیلی

 زینب محبوبی

 

مازندران

27

09188623965

09183634989

8

6

28

24

مدیر گروه

عضو

اراک

قم

فوق لیسانس

فوق لیسانس

قرآن و حدیث

ادبیات عرب

صدر الدین جنید

اکرم بغدادی

مرکزی

 

28

09173681778

09177169651

09171593583

 

10

6

3

24

14

19

سر گروه

عضو

عضو

اصفهان

اصفهان

بندر عباس

لیسانس 

فوق لیسانس 

لیسانس 

ادبیات عرب     

ادبیات عرب     

معارف اسلامی

فرزانه بهمن زاده

روح الله تقی زاده

فرنگیس زارعی

هرمزگان

29

 09188135200

09183129674

-

-

-

-

سرگروه

عضو

-

-

فوق لیسانس

فوق لیسانس

ادبیات عرب

ادبیات عرب

اسماعیل یار محمدی

محسن شبستانی

همدان

30

09131529020

09132739230

09134516102

2

2

2

25

17

17

 

 

دانشگاه قم

شهید بهشتی

اصفهان

فوق لیسانس 

 لیسانس 

 لیسانس 

 

فلسفه و کلام

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

 

محمد سرداری

تهمینه بیراوند

کبری برزگر

 

 

 

 

 یزد

31

09358311926

09124633660

2

10

17

26

 

آزاد آبادان

آزاد تهران

ارشد

ارشد

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

 1- حسین محیسنی

2-پرویز محبوبی

 

البرز

32

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

« ایمیل ها و وبلاگ های گروههای محترم سراسر کشور»

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

رديف

نام استان

ایمیل و وبلاگ

1

آذربايجان شرقی

وبلاگ

http://arabigroup.blogfa.com

ایمیل

 

 

3

 

آذربايجان غربی

وبلاگ

 

ایمیل

 

 

3

 

اردبيل

   وبلاگ

 

 

   ایمیل

 

 

4

 

 

اصفهان

  

    وبلاگ

http://etu.isfedu.org/Default

 

   ایمیل

NahidShayan [ndsngy@yahoo.com]

5

 

البرز

  وبلاگ

 

  ایمیل

http://grparabic_alborz@yahoo.com

 

 

6

 

 

ايلام

 

وبلاگ

www.ilamarabic.blogfa.com

 

 

 ایمیل

 

 

 

 

 

 

 

ghazi.shahram@yahoo.com

 

7

بوشهر

  وبلاگ

 

 

ایمیل

 

 

 

8

 

چهارمحال و بختياری

 

وبلاگ

 

http://arabichb.mihanblog.com

 

 

ایمیل

 

abrahimalidoosti [e.alidoosti@yahoo.com]

 

 

9

 

خراسان جنوبی

 وبلاگ  

.skh.medu.ir  www

 

 

ایمیل

 

 

 

10

 

 

خراسان رضوی

  

وبلاگ

 

 

 

ایمیل

 

gorohearabirazavi@gmail.com

[ali_kazemitabar@yahoo.com]

 

 

 

 

11

 

 

خراسان شمالی

 

وبلاگ  

 

 

 

م www.khsharabi.blogfa.com

 

 

ایمیل

 

 

12

 

 

خوزستان

وبلاگ  

 

 

www.khouz.ir/khouztecgroup

 

 

ایمیل

 

 

 

 

13

 

 

 

زنجان

 

وبلاگ

 

 

 

 

ایمیل

 

mohammadtaghimomeni [smt.momeni@yahoo.com]

 

 

 

 

14

 

 

 

سمنان

 

وبلاگ

 

www.arabisemnan.blogfa.com

 

 

  ایمیل          

 

 

:arabisemnan@semedu.ir

 

 

 

 

15

 

 

 

سيستان و بلوچستان

 

    وبلاگ             

 

www.sbarabi.blogfa.com

 

 

 

  ایمیل   

 

 

sbarabi@yahoo.com   

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

شهر تهران

 

 

 

 

 

وبلاگ

 

www.arabteacher.blogfa.com

 منطقه ی 1

http://arabic-edu1.persianblog.ir

منطقه ی 5

http://www.alnoor5.blogfa.com

منطقه ی 11

http://arabiym11.iranblog.com                                                                                                               

منطقه ی 12

http://www.ashkboos.com

منطقه ی 13

http://arabic13.blogfa.com

منطقه ی 19

http://www.arabic19.blogfa.com

 

 

ایمیل

 

 

 

 

 

 

 

         

17

 

شهرستان های تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبلاگ

 

 

 ایمیل

 

 

 

18

 

 

فارس

 

وبلاگ

 

.gnazari.farsedu.ir

 

 ایمیل

 

 

 

19

 

 

قزوين

  وبلاگ

 

www.arabiqaz1.blogfa.com                    

 ایمیل

 

 

 

 

 

20

 

 

 

قم

 

وبلاگ

 www.arabiqom.blogfa.com

 

 

 

ایمیل

 

 :jafar158@yahoo.com

 

 

21

 

کردستان

   وبلاگ

 

 

:kordestangoroh arabic@yahoo.com

 

 ایمیل

 

22

 

کرمان

وبلاگ 

 

ایمیل

 

 

23

 

کرمانشاه

 

وبلاگ

 

 

www.kermanshah.medu.ir

 

 

    

ایمیل

 

 

 

 

24

کهکيلويه و بوير احمد

وبلاگ

R  Kazemi[rkazemi76@yahoo.com]

 

ایمیل

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

گلستان

 وبلاگ

 

 

                                   www.1moalem.com

http://monadiarabi.blogfa.com/

http://taghadom.blogfa.com/

 

 

 

ایمیل

 

 

 

 

 

 

 

26

 

گيلان

وبلاگ

www.jelan.blogfa.com

 

ایمیل

 

 

 

27

 

 

لرستان

  

وبلاگ

 

 

H B [hbsafa84@yahoo.com]

 

ایمیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

مازندران

 

وبلاگ

 

www.arabmaz.blogfa.com

www.mazand gam .medu .ir

 

 

  ایمیل

        

 bjebraili@yaho.com

 

 

29

 

 

مرکزی

 

وبلاگ

www.arabi.tama.ir

 

ایمیل

 

kt tama[tamakt5@gmail.com]

 

 

30

 

هرمزگان

  وبلاگ

 

  ایمیل

 

 

 

31

 

 

همدان

 

 وبلاگ

www.arabichamedan.blogfa.com

 

 ایمیل

:

 

32

 

 

يزد

ویلاگ

.   arabyazd blogfa.com

 

 

 

ایمیل

 

 

 

  aradyazd@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا در صورت عدم درج وبلاگ و ایمیل و یا تصحیح وبلاگ ایمیل دریافتی آن را به شماره 09112182214 (دبیر جبرییلی) پیامک نمایید

با تشکر

 

 

دفعات بازديد: 6785
تعداد بازديدكنندگان: 6235