سوالات متداول پرسش و پاسخ تالار گفتگو اخبار نقشه سایت نمای اصلی
 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
رویکرد کتاب های نونگاشت عربی از نظر شما بایدچه باشد؟
متن محور و بر پایه مهارتهاي چهارگانه شنيدن خواندن نوشتن و سخن گفتن باشد.
قاعده محور باشد.
آموزش زبان عربي با بهره گيري بيشتر از قرآن ومتون ديني باشد.
بیشتر آموزش مکالمه عربي باشد.
بیشتر آموزش فن ترجمه باشد.راهنماي تدريس
شنبه 3 مرداد 1394  ساعت: 14:20

کد کتاب: 93

کد کتاب: 81/2
سال تحصیلی:  93-94
دوره تحصیلی: اوّل متوسطه اول (پایه هفتم
 (14/07/92)


کد کتاب: 87
سال تحصیلی: 93-94

دوره تحصیلی: دوم متوسطه اول (پایه هشتم)

(92/07/15)


دفعات بازديد: 29186
تعداد بازديدكنندگان: 20516