سوالات متداول پرسش و پاسخ تالار گفتگو اخبار نقشه سایت نمای اصلی
 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
رویکرد کتاب های نونگاشت عربی از نظر شما بایدچه باشد؟
متن محور و بر پایه مهارتهاي چهارگانه شنيدن خواندن نوشتن و سخن گفتن باشد.
قاعده محور باشد.
آموزش زبان عربي با بهره گيري بيشتر از قرآن ومتون ديني باشد.
بیشتر آموزش مکالمه عربي باشد.
بیشتر آموزش فن ترجمه باشد.راهنماي تدريس عربي زبان قرآن
سه‌شنبه 3 مهر 1397  ساعت: 15:34

كتاب معلم راهنماي تدريس پايه دوم متوسطه دوم (دهم)

کد کتاب: 110369
سال تحصيلي:  95-96
دوره تحصيلي: اول متوسطه دوم(پايه دهم
 (28/10/95)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 501.27 کيلوبايت
بخش اول 1.28 مگابايت
بخش دوم 1.16 مگابايت
بخش سوم 841.11 کيلوبايت
بخش چهارم 729.04 کيلوبايت
بخش پنجم 670.11 کيلوبايت
بخش ششم 637.6 کيلوبايت
بخش هفتم 565.36 کيلوبايت
بخش هشتم 556.33 کيلوبايت
بخش نهم 1.22 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
عربي زبان قرآن (1) 4.25 مگابايت

كتاب معلم راهنماي تدريس پايه دوم متوسطه دوم (يازدهم)

عنوان

دانلود


عربي، زبان قرآن(2)
رشته علوم تجربي و رياضي فيزيك

کد کتاب : 111369
(12/12/96)
مقدمه 1.02 مگابايت
بخش اول 1.08 مگابايت
بخش دوم 1.11 مگابايت
بخش سوم 1015.51 کيلوبايت
فايل کامل کتاب 1.91 مگابايت

عربي، زبان قرآن2
رشته علوم انساني
کد کتاب : 11380
(25/09/96)
مقدمه 989.93 کيلوبايت
بخش اول 1.07 مگابايت
بخش دوم 1004.67 کيلوبايت
بخش سوم 1.17 مگابايت
بخش چهارم 765.73 کيلوبايت
فايل کامل کتاب 1.79 مگابايت


كتاب معلم راهنماي تدريس پايه دوم متوسطه دوم (دوازدهم)

عنوان

دانلود


پيش نويس كتاب راهنماي تدريس عربي، زبان قرآن (3)

علوم انساني


97/07/03

فايل کامل پيش نويس كتاب: 
ضميمهحجم
فايل كل كتاب 1.75 مگابايت

پيش نويس كتاب راهنماي تدريس عربي، زبان قرآن (3)

علوم تجربي و رياضي


97/07/03

فايل کامل پيش نويس كتاب: 
ضميمهحجم
فايل كل كتاب 1.35 مگابايت


دفعات بازديد: 5144
تعداد بازديدكنندگان: 3909