سوالات متداول پرسش و پاسخ تالار گفتگو اخبار نقشه سایت نمای اصلی
 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
رویکرد کتاب های نونگاشت عربی از نظر شما بایدچه باشد؟
متن محور و بر پایه مهارتهاي چهارگانه شنيدن خواندن نوشتن و سخن گفتن باشد.
قاعده محور باشد.
آموزش زبان عربي با بهره گيري بيشتر از قرآن ومتون ديني باشد.
بیشتر آموزش مکالمه عربي باشد.
بیشتر آموزش فن ترجمه باشد.کتاب گويا عربي، زبان قرآن (3) - پايه دوازدهم رشته علوم تجربي و رياضي فيزيك
دوشنبه 14 آبان 1397  ساعت: 09:55

کتاب گويا عربي، زبان قرآن (3) - پايه دوازدهم (اَلمُعجَم)

رشته علوم تجربي و رياضي فيزيك

(درس اول)

اَلدّينُ وَ اَلتَّدَيُّن

  مقدمه
  متن
  اَلمُعجَم
 عَينِ الصَّحيحَ وَ الخَطَاَ
  اِعلَموا
  اِختَبِر نَفسَک (1)
 لا النّافيَةُ لِلجِنس
 اِختَبِر نَفسَک (2)
  اِختَبِر نَفسَک (3)
  اَلتَّمرينُ السّادِس

(درس دوم)

مَکَّةُ المُکَرَّمَةُ وَ المَدينَةُ المُنَوَّرَة

  مقدمه
 متن
  اَلمُعجَم
  عَيِّن جَوابَ الاَسئِلَة
  اِعلَموا
  اِختَبِر نَفسَک (1)
  قيد حالت
  اِختَبِر نَفسَک (2)
  اَلتَّمرينُ الاوَّل
 اَلتَّمرينُ السّادِس

(درس سوم)

اَلکُتُبُ طَعامُ الفِکر

  مقدمه
 متن
  اَلمُعجَم
 عَينِ الصَّحيحَ وَ الخَطَاَ
  اَجِب عَنِ الاَسئِلَة
  اِعلَموا
  اِختَبِر نَفسَک (1)
 اسلوب حصر
  اِختَبِر نَفسَک (2)
  اَلتَّمرينُ الخامِس

(درس چهارم)

اَلفَرَزدَق

  مقدمه
 متن
  اَلمُعجَم
  حَولَ النَّصَّ
  اِعلَموا
  اِختَبِر نَفسَک
  اَلتَّمرينُ السّادِس

(اَلمُعجَم)

به صورت الفبايي

1-الف
2-ب
3-ت
4-ث
5-ج
6-ح
7-خ
8-د
9-ذ
10-ر
11-ز
12-س
13-ش
14-ص
15-ض
16-ط
17-ظ
18-ع
19-غ
20-ف
21-ق
22-ك
23-ل
24-م
25-ن
26-و
27-ه
28-ي
دفعات بازديد: 359
تعداد بازديدكنندگان: 264