سوالات متداول پرسش و پاسخ تالار گفتگو اخبار نقشه سایت نمای اصلی
 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
رویکرد کتاب های نونگاشت عربی از نظر شما بایدچه باشد؟
متن محور و بر پایه مهارتهاي چهارگانه شنيدن خواندن نوشتن و سخن گفتن باشد.
قاعده محور باشد.
آموزش زبان عربي با بهره گيري بيشتر از قرآن ومتون ديني باشد.
بیشتر آموزش مکالمه عربي باشد.
بیشتر آموزش فن ترجمه باشد.سئوالات متداول
دوشنبه 4 مهر 1390  ساعت: 12:01

كتابهاي درسي عربي چه زماني تغيير خواهد كرد ؟
ابتدا بايد راهنماي برنامه درسي در شوراي عالي آموزش و پرورش اعتبار بخشي شود . اين راهنما در حال حاضر تدوين شده و در مرحله اعتباربخشي درون سازماني قرار دارد . با اعتباربخشي اين راهنما كار تاليف از پايه اول راهنمايي آغاز خواهد شد و سال نخست كتاب آزمايشي مي باشد . ( سال 91-92) البته از همان سال تغييرات و اصلاحات كلي مطابق نظرات گروههاي آموزشي و دبيرخانه راهبري درس عربي اجرا خواهد شد .


فرق هل و أ چيست و آيا در کلاس سوم راهنمايي بايد تدريس شود ؟
هل در جمله داراي فعل منفي نمي آيد ولي أ مي آيد . مثال : هل لا تَعرِفُني ؟ ( اين جمله نادرست است . بايد به جايش گفته شود : ألا تَعرِفُني ؟ ) وقتي که پاسخ مورد انتضارِ ما نعم يا لا نيست ؛ از هل استفاده نکنيم و أ بياوريم . مثال : أ دِبسُ في الإناءِ أمْ عسل ؟ يعني آيا شيره در ظرف است يا عسل ؟ ) تدريس آن در عربي سوم راهنمايي از اهداف آموزشي نيست و اگر مي خواهيد کامل تر تدريس کنيد ؛ فرق اوّل را بگوييد کافي است .ولي در ارزشيابي به هيچ روي نبايد از آن پرسشي بياوريد .


دفعات بازديد: 10488
تعداد بازديدكنندگان: 9466