سوالات متداول پرسش و پاسخ تالار گفتگو اخبار نقشه سایت نمای اصلی
 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
رویکرد کتاب های نونگاشت عربی از نظر شما بایدچه باشد؟
متن محور و بر پایه مهارتهاي چهارگانه شنيدن خواندن نوشتن و سخن گفتن باشد.
قاعده محور باشد.
آموزش زبان عربي با بهره گيري بيشتر از قرآن ومتون ديني باشد.
بیشتر آموزش مکالمه عربي باشد.
بیشتر آموزش فن ترجمه باشد.كتاب گوياي عربي اول متوسطه
دوشنبه 14 آبان 1397  ساعت: 10:24

کتاب گويا عربي - پايه هفتم

دریادگیری هر زبانی، چهار مهارت اصلی وجود دارد؛ خواندن، شنیدن، سخن گفتن و نوشتن. خواندنو شنیدن دو مهارت اصلی هستند که اگر تقویت نشوند دو مهارت دیگر حاصل نمی‌شود. هدف کتابگویای پایه نهم تقویت مهارت خوانداری و شنیداری شماست. رویکرد کتاب عربی فهم متن استبه همین منظور کتاب درس، متن‌محور شده است.

دوره تحصيلی:

دوره اول آموزش متوسطه› پایه هفتم

سال تحصيلی: 97-98دفعات بازديد: 45176
تعداد بازديدكنندگان: 34839